ifbab

Text till hemsida IFBAB

Verksamheten startade 1983 med inriktning på mindre byggnationer för att efter en tid börja tillverka betonggrunder
1987-2000 var företagen inhyrt hos en butiksinredningstillverkare och montage av deras inredning utfördes av IFBAB världen över
2000 återgick företaget till hemmamarknaden och tillverkning av betonggrunder för att 10 år senare komplettera verksamheten med KA uppdrag enl. PBL samt projektledning av byggprojekt
Efter 35 år i byggbranchen har vi skaffat oss stor erfarenhet och har ett stort nätverk av företag som vi samarbetar med så ge oss chansen att räkna på ditt projekt

.

 

Text till IFBAB

– Projektledning bygg
– Betonggrunder
– Kontrollansvar enl. PBL(KA)
– Uthyrning av betongglättningsmaskiner och släp med byggnadsställning

Detta kanske skall stå på första sidan med den lilla presentationen jag skrev